Werkwijze

De vraag van u als opdrachtgever bepaalt het vertrekpunt én het doel van ons werk. In een bondig voorstel geven wij u inzicht in de wijze waarop wij deze benaderen en aanpakken en in de tijd en kosten die daaraan verbonden zijn. Daarbij kan het gaan om rollen als project-, proces- of programmamanager, maar ook om die van kwartiermaker of project directeur of interim-directeur.

Wij leven in een tijdperk van transitie en transformatie; vrijwel alle waardeketens zijn in beweging naar nieuwe opgaven en business concepten onder invloed van de samenloop van technologische, demografische, economische, ecologische, geo-politieke enz. bewegingen.

Vernieuwen en veranderen volgens een organisch leerproces is inmiddels een meer voorkomende aanpak. In plaats van verschillende fasen die achtereenvolgens worden doorlopen, wordt tijdens het werk bijgestuurd en geleerd. Een werkmethode waarmee Wim van Veelen vertrouwd is geraakt. Tastbare resultaten gaan vormen de basis voor de volgende stap. Daarmee is de kans op resultaat dat duurzaam past groter.

Business model ontwikkeling

Vrijwel elke schakel in de ketens waarin wij actief zijn, ervaart die dynamieken voelt de aandrang om de positie in de keten(s) waarin hij actief is opnieuw te bepalen. Steeds meer is de vraag dan ook algemeen geformuleerd en is de eerste fase van de samenwerking er op op gericht deze scherp te krijgen.  Dat doen wij dan bij voorkeur in één of twee sessies samen met een team uit de organisatie. Wij gebruiken daarbij graag het Business Model Canvas van Alexander Ostwalder e.a. een interactieve werkmethode en taal die snel is te hanteren door alle deelnemers en complete beelden geeft van de betekenis van potentiele nieuwe business modellen.

Organiseren en positioneren

Gelegenheidsorganisaties voor gebiedsontwikkeling, regionale energie strategie e.d. hebben veelal een netwerk karakter. De vorming daarvan vraagt tegelijk om soft en om hard skills. De selectie van mensen en het doen ontstaan van een gemotiveerd, gefocussed en loyaal team vraagt om het eerste. De uitwerking van het business model in governance, in proces en control cycli en de realisatie van het beoogde verdienmodel vragen om het tweede.

Een parallelle opgave is het om de organisatie als herkenbaar merk te positioneren. Naar potentiele klanten en naar leveranciers en netwerkpartners. Dit vraagt om story-ontwikkeling, visualisatie en presenteren, parallel aan ‘performen’. Een opgave waarin voor alle deelnemers een taak ligt met ondersteuning van specialisten.

Realiseren en regisseren

Gelegenheidsorganisaties om ruimtelijke- en duurzaamheidsopgaven te realiseren vragen qua aansturing zowel een focus op inhoudelijk resultaat als op zorgen-dat-alle-partners aangehaakt blijven in hun rol t.o.v. de organisatie. Op realiseren dus én op regisseren.