Gebiedsontwikkeling

Ten tijde van de opkomst van de VINEX-opgave is het begrip gebiedsontwikkeling geïntroduceerd. Wim van Veelen was vanaf de start in  1997 betrokken bij de totstandkoming van Ontwikkelings Bedrijf Vathorst als PPS-gebiedsontwikkelaar voor de gelijknamige vinexlocatie in Amersfoort. Deze stad had al eerder de actieve samenwerking gezocht met marktpartijen en daarmee veel ervaring opgedaan. Dit maakte het mogelijk om hier één van de meest vergaande samenwerkingen tot stand te brengen tussen de gemeente en vijf private vastgoedontwikkelaars in een bedrijf dat op afstand van de gemeentelijke organisatie met een grote mate van zelfstandigheid en slagkracht als integrale gebiedsontwikkelaar kon functioneren.

Wim van Veelen heeft zijn ervaringen daarmee verwerkt in zijn thesis voor een bedrijfskundige MBA van de RUG/IBO Business School, met prof. Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde van de EUR als begeleider. Inzet was om de private bedrijfskundige denkontwikkeling af te zetten tegen de destijds ook zeer dynamische ontwikkeling in het denken over de rol van overheden in de bestuurskunde. Praktijk en theorie mooi parallel geschakeld om betere resultaten te behalen. Vathorst scoort nog steeds hoog op de – ook internationale – lijstjes van succesvolle grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Dit, gevoegd bij de basiservaring in de stadsvernieuwing van de ’80-er jaren bij Bouwfonds en de ervaring bij de opbouw van een organisatie voor de vernieuwing van retailcentra en de realisatie van een twintigtal projecten in heel Nederland bij ING, later in de rol van projectdirecteur voor multifunctionele nieuwbouw in stadscentra bij Internationaal gebiedsontwikkelaar Multi, in dit decennium weer aangevuld met die in de rol van programmanager voor de vernieuwing van retaillocaties op de schaal van de Stadsregio Rotterdam en meest recent met die als wethouder voor een reeks van her te ontwikkelen inbreilocaties in Nijkerk, levert een bagage op waarmee veel van de huidige opgaven effectief en efficient kunnen worden opgepakt.